۰۲۱۸۸۷۶۴۴۳۳ خط ویژه ۱۸۵۶

چک لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی کانادا:

۱ .اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام کلیه ی پاسپورتهای قدیمی که در آنها ویزا درج شده است
۲ .یک قطعه عکس جدید ۳.۵ *۴.۵ رنگی با زمینه ی سفید
۳ .ترجمه ی شناسنامه
۴ .ترجمه ی سند ازدواج در صورت همسفر بودن با همسر (در صورت همراهی فرزندان حتماً گواهی اشتغال به تحصیلشان ترجمه شود)
۵ .تکمیل فرم اطالعات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه؛
۶ .مدارک مالی، شامل نامه ی تمکن بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک به همراه گردش چهار ماهه ی حساب که نشان دهنده ی میزان
درآمد ماهیانه ی متقاضی باشد. در صورتی که گواهی سپردهی بلندمدت، گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل، و اجاره نامه دارید نیز ارائه دهید
(مدت اعتبار نامهی تمکن مالی و ریزپرینت ۴ ماه آخر یک ماه است)
۷ .ترجمه ی اسناد ملکی
۸ .مدارک شغلی برای کارمندان: گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت (با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه، نام
مدیر یا سوپروایزر، و مدت زمان موافقت شده با مرخصی)، ترجمه ی فیش حقوقی دو ماه آخر، ترجمه ی لیست بیمه ی دو ماه آخر، و ترجمه ی حکم کارگزینی
کارفرمایان: ترجمه ی (آگهی تأسیس)، (آگهی تغییرات)، و (آگهی تصمیمات) شرکت در روزنامهی رسمی، ترجمه ی لیست بیمه و فیش حقوقی ۲ ماه
آخر کارمندان، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، نامه ی تمکن بانک شرکت، و ریزپرینت ۴ ماه آخر به لاتین
تجار: ترجمه ی کارت بازرگانی، گواهی اتاق بازرگانی، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، ترجمه ی لیست پرداخت بیمه
پزشکان: ترجمه ی پروانه ی دائم طبابت، کارت نظام پزشکی، ترجمه ی پروانه ی مطب، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه ی لیست پرداخت بیمه

مهندسان: ترجمه ی پروانه ی نظام مهندسی یا جواز ساخت؛
کارخانه داران و صاحبان مشاغل آزاد: ترجمه ی پروانه ی بهرهبرداری، ترجمه ی جواز کسب، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه ی
لیست پرداخت بیمه؛
بازنشستگان: ترجمه ی حکم بازنشستگی و ترجمه ی فیش حقوقی دو ماه آخر بازنشستگی (در صورت افزایش حقوق، ترجمه ی حکم افزایش حقوق
بازنشستگی ارائه شود)
۹ .دعوتنامه، شامل مشخصات کامل دعوت کننده و متقاضی، نسبت، دلیل سفر متقاضی، آدرس و تلفن، مدت زمان اقامت، و هرگونه موارد مرتبط دیگر
دعوتنامه پس از تنظیم باید به مهر و امضای دفتر ثبت (Notary public ) برسد
مدارک فرد دعوت کننده: ارائه ی کارت شهروندی (Canadian Citizenship Card) پاسپورت کانادایی، شناسنامه ی کانادایی (Canadian Birth Certificate) یا کارت اقامت(PR CARD ) از سوی فرد دعوت کننده الزامیست. همچنین، سایر مدارک فرد دعوت کننده، شامل گواهی اشتغال به کار  نامه ی بانک، برگه های مالیاتی ( Notice of Assessment) و فرمهای T4 یا T1 تأثیر بسیار زیادی روی نتیجه ی درخواست ویزای فرد دعوت شونده دارند , در صورت نداشتن دعوتنامه، ارائه ی رزرو هتل و شرح برنامه ی سفر به همراه رزرو بلیط رفت و برگشت کانادا الزامیست
۱۰ .ترجمه ی رضایتنامه ی محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند. رضایتنامه باید از سوی کسی باشد که آنها را همراهی نمیکند


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به آژانس هواپیمایی الیادگشت می‌باشد.