الیادگشت در راستای گردشگری پایدار و مسئولانه و توسعه آن، منشور ذیل را تنظیم کرده و هدف این است تا همگی یا به عنوان ارائه‌کننده خدمات گردشگری و یا به عنوان گردشگر سهم خود را برای ارتقاء و توسعه گردشگری به درستی ایفا نمائیم.


تعهدات الیادگشت
 • رفتار با احترام کلیه پرسنل با گردشگران و ارائه توضیحات صحیح و کامل در خصوص سفرها و خدمات
 • عقد قرارداد تور و ذکر خدمات و مبالغ تور
 • ارائه خدمات در طول سفر منطبق با موارد ذکر شده در قرارداد
 • انجام به موقع گشت ها منطبق با برنامه سفر
 • آشنا کردن گردشگران با فرهنگ منطقه، غذاهای محلی و جامعه مقصد
 • احترام به حریم خصوصی بومیان منطقه
 • تعهد به اصول اکوتوریستی و جلوگیری از آسیب به طبیعت در اکوتورها
 • توجه به امنیت و سلامتی مسافرین و بیمه مسافرتی (الیادگشت مسئولیتی در قبال حوادث و اتفاقات ناشی از سهل انگیزی مسافرین و گردشگران ندارد.)

تعهدات مسافران
 • مطالعه کامل قرارداد و برنامه سفر و سپس امضای قرارداد (اگر به عنوان نماینده گروه اقدام به ثبت‌نام می‌کنید، مسئولیت مطلع کردن سایر گروه از برنامه سفر، بندهای قرارداد و پرداخت و عودت وجه با نماینده می‌باشد.)
 • رعایت پوشش طبق قوانین جامعه میزبان
 • رعایت شئونات مذهبی، قانونی و اخلاقی
 • همراه نداشتن وسایل خطرناک و ممنوعه
 • عدم تبلیغ سیاسی،اقتصادی و مذهبی در تورها
 • احترام به حریم خصوصی بومیان منطقه، فرهنگ و هنجارهای بومیان
 • احترام به اماکن مقدس، باورها و اعتقادات سنتی مردم منطقه
 • جلوگیری از آسیب به طبیعت
 • احترام به همسفران و حقوق آنها
 • عدم انتشار تصاویر و فیلم‌های سفر
 • وقت شناس در حضور به موقع در برنامه‌های سفر
 • توجه به توضیحات راهنما و پیروی از او